Misselling – co to jest?

Misselling jest wciąż mało znanym zjawiskiem, jednak zjawisko, które opisuje, jest często spotykane na rynku usług finansowych i ubezpieczeniowych. Bez znajomości mechanizmów missellingu łatwo paść ofiarą oszustwa, dlatego warto wiedzieć, czym dokładnie jest i jak się przed nim bronić! Choć misselling nie jest dobrze rozpoznany, nie ulega wątpliwości, że stanowi naganną i niedopuszczalną praktykę na rynku finansowym. Misselling można określić jako nadużycie zaufania klienta, polegające na nakłonieniu go do skorzystania z usługi finansowej, o którą nie zabiegał. Misselling to nadużycie relacji zaufania z klientem poprzez nieodpowiednie rozpowszechnianie informacji, oferowanie dodatkowych usług i produktów, a także zatajanie istotnych kwestii. Jest to jeszcze mało znane pojęcie w życiu codziennym, ale zjawisko, które opisuje, jest stale spotykane na rynku finansowym.

Misselling, a prawo

Misalselling to praktyka polegająca na oferowaniu konsumentom produktów finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom lub na dostarczaniu im nieodpowiednich metod sprzedaży. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek przykłady wprowadzających w błąd informacji finansowych podawanych przez firmę, masz prawo zgłosić je do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Techniki sprzedaży, które były powszechnie stosowane w przeszłości przez wiele firm pożyczkowych, wyszły z użycia już ponad dekadę temu. Dziś branża pożyczkowa jest ściśle regulowana i niemożliwe jest stosowanie ukrytych opłat i skandalicznie wysokich stóp procentowych. W ostatnim czasie zmieniło się prawo dotyczące zakupu usług ubezpieczeniowych. Wszystkie firmy sprzedające ubezpieczenia są zobowiązane do informowania swoich klientów o istotnych informacjach dotyczących produktu ubezpieczeniowego i odpowiadania na wszelkie pytania z nim związane. Muszą również podać wszystkie niezbędne szczegóły na jego temat, a także zaoferować pisemną opinię, czy jest on adekwatny do potrzeb klienta. Przy zakupie kredytu należy zachować ostrożność. Niejednokrotnie zdarzały się przypadki sprzedaży kredytów z ukrytymi kosztami, z naruszeniem ustawy o stopie procentowej. Najpopularniejszą techniką jest podpisywanie ukrytego zrzeczenia się niekorzystnych dla klienta warunków, w celu uzyskania jego podpisu na propozycji pożyczki. Nie mając informacji o jej treści, nie dziwi fakt, że klient podpisuje, nie wiedząc, co podpisuje.

Jak unikać missellingu ?

Nigdy nie możesz mieć pewności, że kupując coś, nie padniesz ofiarą missellingu. Aby zminimalizować ryzyko oszustwa, nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili lub nacisku. Nie podpisuj i nie płać za coś, czego nie rozumiesz lub co do czego masz wątpliwości — często jest to próba podstępu i oszustwa, bycia oszukanym przez nieuczciwą firmę. Z drugiej strony nie współpracuj z nikim, kto gwarantuje wysoki zysk przy niewielkim ryzyku — jest to próba oszukania Cię przy wykorzystaniu Twojej niewiedzy.

Chociaż firmy mogą popełniać błędy podczas sprzedaży i promocji swoich produktów, to również do Ciebie należy ochrona przed dezinformacją. Nigdy nie należy podejmować decyzji pod presją lub w przypływie chwili – decyzja o zakupie powinna być dobrze przemyślana. Ponadto należy czytać wszelkie umowy finansowe lub ubezpieczeniowe przed ich podpisaniem, zwłaszcza jeśli są skomplikowane. Ponadto zawsze warto sprawdzić więcej informacji na temat interesującego nas produktu (zarówno u producenta, jak i sprzedawcy), a także w firma -ch, które go oferują.

Misselling jest zabroniony, ale nie oznacza to, że można uniknąć oszustwa ze strony nieuczciwej firmy. Można jednak zminimalizować prawdopodobieństwo padnięcia ofiarą missellingu poprzez dokładne przemyślenie decyzji o zakupie i dokładne przeczytanie umowy przed jej podpisaniem. Misselling, czyli sprzedaż wprowadzająca w błąd, to niezgodna z prawem praktyka, w ramach której sprzedawcy wprowadzają klientów w błąd co do towarów i usług. Może to polegać albo na okłamywaniu klienta przez sprzedawcę, albo na wywieraniu presji na drugą stronę, która zazwyczaj ma na celu osiągnięcie korzyści z niekorzystnej sytuacji drugiej strony. Często wiąże się to z prośbą o podjęcie decyzji pod wpływem chwili — albo z powodu presji, albo z powodu tego, że wszystko zostało już przygotowane, więc wystarczy tylko od razu podpisać.