Jak wybrać rachunek maklerski

Wybór rachunku maklerskiego to niełatwe zadanie dla stawiającego pierwsze kroki inwestora. Na co należy zwrócić uwagę, szukając domu maklerskiego dla siebie? To właśnie jest tematem dzisiejszego artykułu.

Chodzi przede wszystkim o to, aby określić, jakie usługi będą Ci potrzebne. Firmy brokerskie mają swoje zalety, które są bardziej odpowiednie dla różnych typów inwestorów.

Należy również kierować się jakością usług i reputacją firmy brokerskiej, a także tym, jak dużo pieniędzy chcesz zainwestować. W końcu koszt niektórych usług zależy od wysokości Twojego depozytu i może rosnąć proporcjonalnie wraz z nim.

Najbardziej podstawową rzeczą, która pomoże Ci w wyborze dobrego rachunku maklerskiego, jest licencja brokera. Firma brokerska może oferować tylko te usługi, które są regulowane przez jej licencję. Jeśli chce oferować usługi w innych obszarach, musi ubiegać się o inną licencję lub zarejestrować się jako firma finansowa.

Jeśli jesteś inwestorem z małym kapitałem, to prawdopodobnie będziesz chciał korzystać z platformy handlowej, która oferuje darmowe transakcje giełdowe. To dlatego, że nie ma minimalnego pułapu prowizji i brak prowizji handlowych jest szczególnie atrakcyjne, jeśli jesteś przedsiębiorcą ze stosunkowo niewielkim kapitałem. Daje to możliwość osiągnięcia właściwej dywersyfikacji portfela przy stosunkowo niewielkim kapitale, który jest znacznie droższy, jeśli istnieje minimalny pułap prowizji.

Brak prowizji od transakcji jest szczególnie atrakcyjny, jeśli jesteś traderem z relatywnie niewielkim kapitałem. Daje to możliwość osiągnięcia właściwej dywersyfikacji portfela przy stosunkowo niewielkim kapitale, co jest znacznie droższe w przypadku minimalnego pułapu prowizji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opłat za handel poszczególnymi aktywami, sprawdź tę listę najlepszych rachunków maklerskich.

Szerokość oferty biura maklerskiego

Bezpieczna inwestycja to skuteczna dywersyfikacja. Im szersza jest dostępna oferta Twojego biura maklerskiego tym, teoretycznie, bezpieczniejsze będą Twoje pieniądze. Wybór odpowiedniego brokera nie jest łatwym zadaniem dla nieprofesjonalnego inwestora, który nie ma ani czasu, ani ochoty na zgłębianie wiedzy o giełdzie i jej specyfice.

Różnorodność ofert na polskim rynku nie jest zbyt duża. Liczba spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wynosi około 400, z czego tylko 70 jest notowanych w indeksie WIG20. Na rynku NewConnect — mniejszym, o mniejszej płynności — notowanych jest zazwyczaj około 300 emitentów, z czego tylko około 50 jest notowanych w ramach indeksu WIG20.**

Główna różnica pomiędzy tymi dwoma rynkami polega na tym, że NewConnect jest przeznaczony specjalnie dla mniejszych przedsiębiorstw, które mają bardziej ograniczone środki finansowe, a tym samym potrzebują więcej czasu na rozwój niż największe grupy notowane w indeksie WIG20. W teorii mogą to być dobre pomysły na biznes, na których rozwój warto będzie poczekać. W praktyce jednak trudno jest stwierdzić, czy są to dobre inwestycje, czy nie. Często są to spółki, których zarząd zdecydował się na upublicznienie z chęci zysku i/lub dlatego, że potrzebuje pieniędzy na cele inwestycyjne.

W ofercie znajdują się również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przeznaczonych na rynek polski oraz obligacje skarbowe o różnych terminach zapadalności (1 rok, 3 lata, 5 lat i dłużej). Większość domów maklerskich oferuje również akcje zagraniczne.

Dlaczego warto handlować również za granicą ?

Aby zdywersyfikować swój portfel i zmniejszyć jego ryzyko, warto spróbować zainwestować część swojego kapitału w spółki z innych krajów niż Polska. Najprostszym sposobem jest zakup akcji na giełdach znajdujących się w krajach o rozwiniętych rynkach finansowych, takich jak New York Stock Exchange czy London Stock Exchange. Do tego celu potrzebny jest rachunek maklerski (firma maklerska będzie realizować wszystkie Twoje zlecenia). Proces otwarcia takiego rachunku nie jest zbyt trudny. Aby zacząć inwestować na zagranicznych giełdach, wystarczy otworzyć rachunek maklerski.

Istnieje wiele lokalnych firm, które oferują tego typu usługi, ale my polecamy skorzystanie z usług brokera internetowego. Po otwarciu konta u nich będziesz mógł handlować akcjami i funduszami bez żadnych dodatkowych kosztów i opłat. Możesz łatwo znaleźć tych brokerów on-line lub w każdej większej gazecie.