Inwestowanie dywidendowe – na czym polega wypłata dywidendy?

Pieniądze trzymane w gotówce tracą na wartości. Jest to spowodowane tym, że zazwyczaj mamy inflację, czyli spadek wartości pieniądza, albo jak by inaczej to ująć, wzrost cen podstawowego koszyka dóbr i usług. W związku z tym posiadane pieniądze należałoby puścić w obrót, żeby jak najmniej traciły na wartości. Warto pamiętać, że im wyższa przewidywana stopa zwrotu, tym większe ryzyko niesie za sobą inwestowanie.

Jedną z opcji inwestowania jest wykupywanie akcji spółek, zazwyczaj kapitałowych. Formalnie to wygląda tak, że wykupuje się jakiś udział w takiej spółce. Spółka może zyskiwać na wartości, lub na niej tracić i jest to jeden ze sposobów pracy pieniądza. Traderzy wyszukują spółek które tracą na wartości i próbują przewidywać kiedy te spółki zaczną znów zyskiwać, żeby najlepiej na dnie tego dołka wykupić dane akcje. Nazywa się to spekulowaniem.

Jest jeszcze inny sposób zarabiania na akcjach. Duża część spółek dzieli się z udziałowcami swoim zyskiem. Taka wypłata nazywa się dywidendą. Są dwa powody dla których wypłaca się dywidendę. Pierwszym jest to, że w momencie, gdy ktoś wpłaca swój kapitał do spółki nie robi tego charytatywnie. Inwestor musi mieć z tego zysk. drugim powodem jest próba przyciągnięcia inwestorów, by mieć większe możliwości rozwoju przez wpłacony przez inwestorów kapitał.

Całościową dywidendę wypłaca się raz w roku. Co prawda wiele spółek dzieli ją na wypłaty półroczne lub kwartalne, jednak normalną praktyką jest wyliczanie jej w okresie rocznym. Zarząd spółki ustala dywidendę z części wypracowanego zysku spółki. Dlaczego nie z całości? Wiąże się to z tym, że aby firma mogła zarabiać, musi cały czas się rozwijać. dlatego w zależności od sektora działalności i polityki spółki ustala się jaka to jest część zysku. Dla przykładu na amerykańskiej giełdzie grupa spółek w indeksie NASDAQ albo nie wypłaca dywidendy, albo wypłaca niewielki procent zysku.

Komu spółka wypłaci dywidendę? Oczywiście wypłaci ją każdemu udziałowcowi, który w dniu prawa do dywidendy będzie miał udziały w danej spółce. Co istotne dniem prawa do dywidendy nie jest dzień jej wypłaty, tylko określony dzień na określony czas przed dniem jej wypłaty. Zarząd spółki podaje wyniki finansowe, oraz jaka kwota jest przeznaczona na dywidendy. Następnie ta kwota jest dzielona na ilość akcji i w dniu wypłaty dywidendy jest ona wypłacana proporcjonalnie do udziałów w spółce.
Warto pamiętać o tym, że dywidenda jest również opodatkowana. Należy od niej opłacić taki podatek, jaki jest wymagany w danym państwie. W Polsce jest to 19%, a w następnym roku trzeba się także z tego rozliczyć.

Wróćmy też do tego kiedy przysługuje dywidenda. Żeby firma wypłaciła dywidendę należy posiadać akcje spółki w dniu prawa do dywidendy. Jest to jednoznaczne z tym, że nie trzeba posiadać akcji danej spółki cały czas. Można wykupić je na chwilę przed tym dniem, a następnego dnia sprzedać je i prawo do dywidendy również przysługuje. Należy jednak pamiętać, że akcje spółek kapitałowych także poddawane są prawom spekulacji, co oznacza, że one zarówno tanieją jak i drożeją i trzeba umieć przewidzieć jak się zachowają ceny akcji danej spółki dywidendowej.

Czy warto inwestować w takie spółki. W moim przekonaniu warto postawić sobie cel, ponieważ jak pokazuje powyższy artykuł będzie to na pewno sposób pomnażania swoich pieniędzy i ucieczka przed spadkiem wartości oszczędności. Można zarówno polować na same dywidendy, jak i inwestować długofalowo w takie akcje i dywidendy zbierać co rok z konkretnych spółek. Na pewno w przypadku inwestowania w akcje, nawet akcje dywidendowe, trzeba brać pod uwagę sytuację w spółce oraz aktualną sytuację geopolityczną, ponieważ to ma bardzo duży wpływ na to, czy akcje rosną, czy spadają. W przypadku wzrostu dywidenda będzie dodatkowym zyskiem, a w przypadku spadku akcji, będzie ona rekompensatą poniesionych strat.