IKE czy IKZE?

Co to jest IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) jest dodatkowym produktem emerytalnym, który pozwala na stworzenie poduszki finansowej na czas emerytury. IKE, wraz z IKZE i PPE tworzy tzw. trzeci filar systemu emerytalnego. Konta IKE oferowane są przez liczne instytucje finansowe, na czele z publicznymi funduszami emerytalnymi (PTE) i towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), a także domy maklerskie, banki i zakłady ubezpieczeń. Niezależnie od miejsca otwarcia indywidualnego konta emerytalnego, należy liczyć się z obowiązującym rocznym limitem wpłat. Wynosi on 3-krotność przeciętnego rocznego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 15 777 zł . Tyle można odłożyć na to konto w ciągu roku.

Co to jest IKZE?

IKE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to nowa forma oszczędzania wprowadzona przez rząd w celu zachęcenia do oszczędzania. Tworząc IKZE, rząd chciał zrekompensować podatnikom zmniejszenie składek przekazywanych do OFE. IKZE to nowy rodzaj konta oszczędnościowego wprowadzony przez rząd Norwegii w celu zachęcenia do oszczędzania. Tworząc IKZE, rząd chciał zrekompensować pracownikom obniżenie składek przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych. W 2010 roku została ona obniżona z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia. IKZE to doskonały sposób na oszczędzanie i gromadzenie kapitału na emeryturę. W 2012 r. rząd wprowadził nową wersję IKZE, która już wtedy nie była atrakcyjna dla podatników. W kolejnym roku (styczeń 2013) rząd uchwalił nową ustawę, która pozwoliła IKZE działać na optymalnych warunkach. Po nowelizacji w grudniu 2013 roku IKZE stało się obowiązkowe dla każdego podatnika. IKZE Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego jest nieopodatkowanym, osobistym kontem oszczędnościowym dostępnym wyłącznie dla podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz osób całkowicie samodzielnych, nieposiadających innych stałych źródeł dochodów. Osoba fizyczna dokonuje na nim wpłat z własnej inicjatywy, obok obowiązkowych składek na Fundusz Emerytalny. Wysokość środków zgromadzonych na IKZE jest niezależna od wysokości wynagrodzenia, świadczeń socjalnych i zysków kapitałowych danej osoby.

Co wybrać, IKZE, czy IKE ?

Szanowni Państwo, Posiadacie IKZE czy IKE? Warto zgłosić odsetki do urzędu skarbowego w ciągu dwóch ostatnich tygodni każdego roku. Jeśli posiadasz takie konto dłużej niż rok (IKE) lub dłużej niż dwa lata (IKZE), możesz odpisać wpłaty dokonane w tym okresie. Dla osób chcących oszczędzać na emeryturę mamy przygotowane 2 rodzaje kont: IKZE (emerytalne konto oszczędnościowe z indywidualną kapitalizacją) lub IKE (gwarantowane emerytalne konto oszczędnościowe). Są one gwarantowane przez państwo, a ich prywatność jest gwarantowana przez prawo.

Wszelkie wpłaty i wypłaty powinny być dokonywane wyłącznie w imieniu posiadacza rachunku. IKZE i IKE to dwa rodzaje rachunków inwestycyjnych oferowanych przez polskie instytucje finansowe. W ramach tych kont został ustalony pewien limit miesięcznych wypłat, który jest uzależniony od wieku i wysokości dochodów.

Dla kogo IKE?

 • Dla każdego po 16. roku życia
 • Limit wpłat to 3-krotność średniego wynagrodzenia.
 • Brak opodatkowania wypłaty
 • Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków
 • Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych dla osób, które ukończył 60 lat lub nabyły prawa emerytalne w wieku 55 lat.
 • Wcześniejsza wypłata możliwa w całości lub częściowo, ale jest opodatkowana podatkiem Belki.
 • Odziedziczenie IKE po osobie bliskiej umożliwia natychmiastową wypłatę bez opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Dla kogo IKZE?

 • Dla każdego po 16. roku życia
 • Limit rocznych wpłato to 1,2-krotność średniego wynagrodzenia dla wszystkich oraz 1,8-krotność średniego wynagrodzenia dla samozatrudnionych.
 • Wypłaty opodatkowane ryczałtem 10%
 • Zwolnienie podatku od zysków kapitałowych a wpłacane składki odlicza się od podatku dochodowego.
 • Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowych następuje po ukończeniu 65 lat. Dodatkowymi warunkami dla zachowania korzyści podatkowych jest dokonywanie wpłat, przez co namniej 5 lat raz w roku lub każdego miesiąca.
 • Wcześniej wypłacić środki możemy jedynie całościowo, co podlega opodatkowaniu podatkiem PIT dla osób fizycznych oraz podatki -em Belki
 • Odziedziczywszy środki z IKZE zapłacić będziemy zmuszeni zryczałtowany podatek o stawce 10%