Etapy budowania świadomości marki.

Opracowanie nowej marki to złożona praca, która jest realizowana etapami lub poszczególne etapy są realizowane przez różne firmy. Należy zauważyć, że rozwój marki nie odnosi się jedynie do stworzenia logo czy koloru firmowego. Opracowanie koncepcji marki jest procesem wymagającym wysiłku, a w celu uzyskania pożądanego rezultatu należy natychmiast określić wszystkie etapy i wiernie śledzić je przez cały czas pracy. Aby lepiej zrozumieć etapy budowania marki, poniżej przestawiamy podstawowe terminy i pojęcia.

 1. Marka: zarejestrowana nazwa marki lub logo, pełni funkcję personalizacji usług lub produktów.
 2. Logo: to oryginalny zarys nazwy firmy (marki). Logo to oryginalny, stylizowany i specjalnie zaprojektowany symbol graficzny lub znak.
 3. Identyfikacja słowna to określenie marki (nazewnictwo), będące wynikiem szczegółowej analizy, procesu twórczego i kreatywnego, testowania różnych opcji z udziałem odbiorców docelowych.
 4. Identyfikacja wizualna to logo, tożsamość korporacyjna, barwy korporacyjne, wizualna komunikacja marki, które zapewniają rozpoznawalność marki.

Warunki wstępne dla tworzenia marki.

 1. Wprowadzenie na rynek i rozwój marki produktu, nowej firmy lub usługi;
 2. Podział dużego holdingu na niezależne spółki.
 3. Zmiana warunków rynkowych i pojawienie się nowych konkurentów.

Etapy rozwoju marki.

 1. Strategia i pozycjonowanie marki.
  Ten etap jest jednym z najbardziej fundamentalnych, ponieważ stanowi podstawę całej marki. W trakcie tego procesu konieczne jest przeprowadzenie analizy firmy i rynku, określenie koncepcji marki, jej istoty i stylu komunikacji. Określenie grupy docelowej i opracowanie koncepcji pozycjonowania marki. Podstawowe fazy tego etapu:
  a. badania rynku;
  b. opracowanie koncepcji pozycjonowania marki;
  c. opracowanie strategii promocji marki.
 2. Opracowanie nazwy (identyfikacja słowna, nadanie nazwy, legenda marki).
  Faza ta następuje po opracowaniu strategii marki i sporządzeniu briefu. W ramach pierwszej prezentacji przygotowuje się dla klienta kilka koncepcji nazewnictwa. Każde pojęcie może zawierać kilka nazw. Wszystkie warianty są wstępnie sprawdzane w źródłach publicznych. Jeśli klient identyfikuje się za pomocą jednego z pojęć lub wariantów nazwy, przeprowadzane jest sprawdzenie nazwy prawnej. Podstawowe fazy to:
  a. rozwój nazwy (naming);
  b. rejestracja nazwy jako znaku towarowego;
  c. opracowanie hasła;
  d. opracowanie storytelling marki.
 3. Wizualizacja marki (corporate identity).
  W tej fazie można stworzyć nowy, konkurencyjny wizerunek firmy, wykorzystując identyfikatory wizualne do projektowania marki. Należy zrozumieć, że branding to nie tylko logo i zestaw dokumentacji marki. Chodzi o przekazanie indywidualnych cech marki za pomocą wszystkich możliwych i niezbędnych w danym przypadku identyfikatorów wizualnych. Konieczne jest również udokumentowanie założeń koncepcji marki, jej celów, opisanie cech każdego z nośników tożsamości korporacyjnej.
 4. Audyt i wdrażanie.
  Ostatnia faza, ale najbardziej kosztowna i czasochłonna. Obejmuje on szkolenie pracowników, produkcję opakowań, produktów drukowanych, oznakowania, opracowanie strony internetowej i przeprowadzenie kampanii reklamowej. W tej fazie wizualizowane są wszystkie punkty styku z marką.